Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.TRILOBITI ČR

TRILOBIT

Trilobiti (název podle těla tvořeného třemi laloky – prostředním a dvěma bočními) jsou třída vyhynulých členovců patřící do vyhynulého podkmene Trilobitomorpha – jsou jednou z jejich vývojových větví. Objevili se ve starších prvohorách (kambriu), asi před 550–530 milióny lety. Vyhynuli na konci prvohor během katastrofy na rozhraní permu a triasu (před 251 miliony let). Jednalo se o výlučně mořské živočichy, jejichž článkované tělo bylo pokryto mineralizovaným exoskeletem. Exoskelet trilobiti v průběhu růstu svlékali a odhazovali.

Trilobiti patří mezi typické prvohorní živočichy – největšího rozkvětu dosáhli ve svrchním kambriu a ordoviku, další vrchol nastal v devonu. V permu přežívala už jen jediná čeleď Phillipsiidae, při velkém vymírání na konci permu trilobiti nadobro zmizeli. Dosahovali velikosti od 1 milimetru až po 90 centimetrů.

Celkově bylo až dodnes popsáno více než 17 000 druhů trilobitů.
Vzhled a způsob života
Trilobiti byli bentičtí živočichové (žijící při dně); pozdější druhy byly i hlubinné, další (především silurské druhy) se vznášely v chomáčích řas a mořských rostlin. Po dně se pohybovali kráčením spíše než plaváním. Jejich tělo bylo tvořeno hlavou (cephalon) a třemi podélnými laloky (axilárním a 2 plurálními po stranách) dělenými na tělo (thorax) a zadeček (pygidium). Měli mnoho nespecializovaných dvouvětevných nohou se žábrami. Mohli se stáčet do klubíčka a chránit se tak při napadení. Mezi jejich úhlavní nepřátele patřili velcí hlavonožci, dále dravé ryby, draví členovci dinokaridi (např. rod Anomalocaris) atd.
Potrava
Trilobiti neměli kusadla, potravu si cpali do úst jakýmsi víčkem na spodní straně horního okraje hlavy (rostrum). Někteří se živili detritem (drobným materiálem v kalu u dna), jiní byli draví a napadali jiné trilobity (řád Redlichiida). Ke kousání používali ostré kyčle na svých předních nohách (u dravých druhů).

ZDROJ WIKIPEDIE

 

1. NETRILOFAUNA

Datum: 1. 3. 2019
Fotografií: 48
Složek: 0

Acanthalomina minuta

Datum: 2. 9. 2018
Fotografií: 9
Složek: 0

Aulacopleura konincki

Datum: 3. 4. 2019
Fotografií: 6
Složek: 0

Dalmanitina proaeva

Datum: 28. 2. 2019
Fotografií: 3
Složek: 0

Dalmanitina socialis

Datum: 9. 9. 2018
Fotografií: 33
Složek: 0

Deanapsis goldfussi

Datum: 23. 2. 2019
Fotografií: 7
Složek: 0

Deanapsis senftenbergi

Datum: 28. 2. 2019
Fotografií: 4
Složek: 0

Ellipsocephalus hoffi

Datum: 15. 10. 2018
Fotografií: 7
Složek: 0

Harpidella misera

Datum: 28. 2. 2019
Fotografií: 6
Složek: 0

Hydrocephalus minor

Datum: 14. 8. 2018
Fotografií: 7
Složek: 0

Paradoxides gracilis

Datum: 12. 2. 2019
Fotografií: 7
Složek: 0

Phacops hoeninghausi

Datum: 28. 2. 2019
Fotografií: 6
Složek: 0

Reedops decorus

Datum: 16. 9. 2018
Fotografií: 5
Složek: 0

Trochurus speciosus

Datum: 28. 8. 2018
Fotografií: 18
Složek: 0